25-02-1930’da İzmir’de doğdu. bir erkek, üç kız çocuk sahibidir. Sabahat
Akşıray’ın 1968 yılında başladığı ciltler dolusu eserlerinin ortak adı;
“Gönüller Birliği” dir.
Kalbe doğuşla kaleme alınan eserleri Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli,
Hoca Ahmet Yesevi gibi zamanları aşan mutasavvıfların felsefelerini;


“Birlik kurulsun diye
Gürlük görülsün diye
Sevgi helvası karılsın diye
Gelip durdular zamana
Her birinin adında
Birlik çağrısı vardır
Her birinin gönlünde
Aşkın şarkısı vardır”


Diyerek birlik bilinci altında özümleyen Sabahat Akşıray
“Kaynaktan çeşme olduk akar dururuz” der 49 yıl nehir misali akar….


“Yaratan’ıma sordum:
Hizmetim nedir?
Dedi ki;
İnsanlık fistanını giydin,
Dostlar hanesine girdin,
İhsan lütfuna erdin.
Emeğini, sevgini, lokmanı, bilgini paylaşasın,
Yaşlıya el, ayak, göz, kulak olasın,
Yoksula aş, ocak bulasın,
Öksüze kucak açasın,
Dertliye deva, hastaya şifa olasın,
Gönlündeki sevgini her yaratılanla paylaşasın,
Erenler sofrasında kendini bulasın,
Ruhaniyetin Hak ile bağın,
Nuraniyetin halk ile ağın olsun.”


“Aldığım hizmetimi her dileyenle paylaştım.
Zengin, fakir, genç, ihtiyar demeden,
Din, dil, ırk, renk farkı gözetmeden söyleştim.
Sevgim çağladı,
Beni yaratılmışa bağladı.
Yeller gibi estim,
Sular gibi coştum,
Kendimi sevgi çemberinin içinde buldum.”
Diyerek hizmet bilincini anlatır.


Temelinde insanlık değerlerinin yattığı hür düşünceli, aydın gönüllü, laik,
Atatürkçü bir kuşak olarak insanlığa, gençliğe sevinçlerin, umutların, bilgilerin
en güzelini, gerçeğini aktarmak Anadolu Erenlerinin felsefelerinin benimsenmesi,
onların simgesi olan barışı, kardeşliği, dostluğu İslam’ın
sonsuzluk ve evrensellik anlayışını yaygınlaştırmak üzere 1987 yılında İnsan
Dost İhsan Vakfı’nı kurdu. Kuruluşundan vefatına kadar başkanlığını yaptı.


“Yirmi yıllık tasavvuf eğitimi neticesinde İnsan-Dost-İhsan ismine talip olduk.
Vakfımızın adı felsefemizi üç kelimeyle özetler” diyerek
birçok kişinin dikkatini çeken anlamını açıkladı.

"Has Bahçenin Gülleri" adını verdiği otistik çocuklar için T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı Sabahat Akşıray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi" ni kurarak
10 Eylül 2001'de hizmete açmıştır.

“ Sloganımız;
İnsanı insan ile barıştırmak,
İnsanı doğa ile barıştırmak,
İnsanı Kur’an ile barıştırmak.
İnsanın insanla barışmasından sosyal adalet,
İnsanın doğa ile barışmasından ekonomik adalet,
İnsanın Kur’an ile barışmasından ilahi adalet
Hükmünü sürer.
Bu barışıklıklar;
Kin ve nefreti, haset ve fesatı, hırs ve tamahı
İnsandan alır götürür
O zaman görülür ki;
İnsan gönlüne sevgi tohumları serpilmiş,
Dostluklar geliştirilmiştir.”
Diyerek yaşamı boyunca sevgi tohumlarını yüzlerce gönüle serpmiştir.


Şubat 2015 te yayınlanan “Uzat Elini” kitabı” Gönüller Birliği” eserinden derlenmiştir.

24-04-2017 tarihinde vefat etmiştir.